Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija, 2021

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Ditkūnai 2013-06-01". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
pH7.66.5–8.5-2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
pH7.76.5–8.5-2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
pH7.96.5–8.5-2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
pH7.86.5–8.5-2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
pH7.96.5–8.5-2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Skendinčios medžiagos (SM)10-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Skendinčios medžiagos (SM)17-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Skendinčios medžiagos (SM)19-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Skendinčios medžiagos (SM)8.5-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Skendinčios medžiagos (SM)10-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
BDS718-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
BDS713-mg/l O22020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
BDS79.7-mg/l O22020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
BDS78.5-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
BDS79.2-mg/l O22020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NH4-N2.45mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NH4-N385mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NH4-N105mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NH4-N8.15mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NH4-N6.15mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO2-N0.730.45mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO2-N2.30.45mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO2-N1.50.45mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO2-N1.20.45mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO2-N1.10.45mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO3-N5123mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO3-N3323mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO3-N2123mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO3-N3923mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
NO3-N4123mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Kjeldalio azotas2.8-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Kjeldalio azotas40-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Kjeldalio azotas12-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Kjeldalio azotas9.2-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Kjeldalio azotas8-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras azotas5530mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras azotas7630mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras azotas3530mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras azotas4930mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras azotas5030mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
PO4-P4.18-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
PO4-P4.05-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
PO4-P3.1-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
PO4-P5.86-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
PO4-P4.02-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras fosforas4.434mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras fosforas4.574mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras fosforas3.484mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
Bendras fosforas4.594mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
ChDS47-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
ChDS46-mg/l O22020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
ChDS43-mg/l O22020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
ChDS6.19-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
ChDS42-mg/l O22020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490008 > 514917,6068379
pH7.86.5–8.5-2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.86.5–8.5-2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.56.5–8.5-2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.46.5–8.5-2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.96.5–8.5-2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.46.5–8.5-2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)47-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)19-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)49-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)30-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)9.3-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Skendinčios medžiagos (SM)12-mg/l2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS717-mg/l O22019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS720-mg/l O22020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS720-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS732-mg/l O22020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS728-mg/l O22020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
BDS722-mg/l O22020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N645mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N265mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N255mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N765mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N465mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NH4-N325mg/l2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0150.45mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0760.45mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0360.45mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0120.45mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0360.45mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO2-N0.0110.45mg/l2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.1223mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.1923mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.223mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.2723mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.2323mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
NO3-N0.323mg/l2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas69-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas27-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas27-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas77-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas50-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Kjeldalio azotas35-mg/l2020-10-23Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas6930mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas2730mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas2730mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas7730mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas5030mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras azotas3530mg/l2020-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P10.9-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P2.06-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P2.2-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P10.1-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P0.38-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
PO4-P4.22-mg/l2020-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas11.74mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas2.554mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas2.54mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas11.24mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas0.714mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
Bendras fosforas4.744mg/l2020-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS50-mg/l O22019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS48-mg/l O22020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS45-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS56-mg/l O22020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS52-mg/l O22020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
ChDS50-mg/l O22020-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490004 > 527274,6070453
pH7.86.5–8.5-2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
pH7.56.5–8.5-2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
pH7.86.5–8.5-2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
pH7.86.5–8.5-2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Skendinčios medžiagos (SM)6-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Skendinčios medžiagos (SM)6-mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Skendinčios medžiagos (SM)9.5-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Skendinčios medžiagos (SM)16-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Skendinčios medžiagos (SM)14-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
BDS74-mg/l O22019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
BDS74.4-mg/l O22020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
BDS77.5-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
BDS76.1-mg/l O22020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
BDS73.7-mg/l O22020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NH4-N4.45mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NH4-N2.85mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NH4-N2.45mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NH4-N0.215mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NH4-N4.15mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO2-N0.0180.45mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO2-N0.0310.45mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO2-N0.0220.45mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO2-N0.0110.45mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO2-N0.010.45mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO3-N0.08623mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO3-N0.4723mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO3-N0.2323mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO3-N0.1623mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
NO3-N0.1723mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Kjeldalio azotas4.7-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Kjeldalio azotas3.1-mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Kjeldalio azotas3.3-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Kjeldalio azotas6.5-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Kjeldalio azotas6-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras azotas4.830mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras azotas3.630mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras azotas3.630mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras azotas6.730mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras azotas6.230mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
PO4-P0.67-mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
PO4-P0.059-mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
PO4-P0.72-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
PO4-P0.5-mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
PO4-P0.062-mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras fosforas0.934mg/l2019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras fosforas0.14mg/l2020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras fosforas0.934mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras fosforas0.914mg/l2020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
Bendras fosforas0.114mg/l2020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
ChDS41-mg/l O22019-10-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
ChDS42-mg/l O22020-01-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
ChDS39-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
ChDS42-mg/l O22020-07-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
ChDS39-mg/l O22020-10-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490016 > 532142,6072558
pH7.86.5–8.5-2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
pH7.86.5–8.5-2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
pH86.5–8.5-2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
pH7.86.5–8.5-2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
pH7.76.5–8.5-2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Skendinčios medžiagos (SM)11-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Skendinčios medžiagos (SM)10-mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Skendinčios medžiagos (SM)34-mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Skendinčios medžiagos (SM)26-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Skendinčios medžiagos (SM)17-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
BDS712-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
BDS723-mg/l O22020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
BDS716-mg/l O22020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
BDS716-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
BDS713-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NH4-N345mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NH4-N7.85mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NH4-N435mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NH4-N215mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NH4-N665mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO2-N0.020.45mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO2-N0.170.45mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO2-N0.0030.45mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO2-N0.0140.45mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO2-N0.0360.45mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO3-N0.1923mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO3-N5.423mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO3-N0.2523mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO3-N0.1123mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
NO3-N0.1723mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Kjeldalio azotas38-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Kjeldalio azotas8.2-mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Kjeldalio azotas52-mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Kjeldalio azotas22-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Kjeldalio azotas69-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras azotas3830mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras azotas1430mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras azotas5230mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras azotas2230mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras azotas6930mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
PO4-P3.01-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
PO4-P1.09-mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
PO4-P5.54-mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
PO4-P2.05-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
PO4-P6.47-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras fosforas3.574mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras fosforas1.374mg/l2020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras fosforas5.764mg/l2020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras fosforas2.274mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
Bendras fosforas6.814mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
ChDS48-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
ChDS54-mg/l O22020-02-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
ChDS48-mg/l O22020-05-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
ChDS56-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
ChDS42-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490006 > 522796,6078750
pH7.76.5–8.5-2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
pH7.66.5–8.5-2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
pH7.76.5–8.5-2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
pH7.76.5–8.5-2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
pH7.76.5–8.5-2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Skendinčios medžiagos (SM)3.3-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Skendinčios medžiagos (SM)6.9-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Skendinčios medžiagos (SM)8.8-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Skendinčios medžiagos (SM)12-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Skendinčios medžiagos (SM)7.6-mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
BDS73.5-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
BDS79.5-mg/l O22020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
BDS77.1-mg/l O22020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
BDS78.3-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
BDS76.3-mg/l O22020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NH4-N0.845mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NH4-N0.0595mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NH4-N85mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NH4-N2.25mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NH4-N4.85mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO2-N0.540.45mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO2-N0.260.45mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO2-N0.180.45mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO2-N0.240.45mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO2-N0.220.45mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO3-N1723mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO3-N4.923mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO3-N3.523mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO3-N3.923mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
NO3-N4.523mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Kjeldalio azotas1.6-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Kjeldalio azotas1.7-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Kjeldalio azotas9.2-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Kjeldalio azotas3-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Kjeldalio azotas5.1-mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras azotas1930mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras azotas6.630mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras azotas1330mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras azotas4.130mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras azotas9.830mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
PO4-P6.62-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
PO4-P1.63-mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
PO4-P1.93-mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
PO4-P2.66-mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
PO4-P1.58-mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras fosforas6.874mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras fosforas1.914mg/l2020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras fosforas2.074mg/l2020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras fosforas3.024mg/l2020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
Bendras fosforas1.844mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
ChDS43-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
ChDS43-mg/l O22020-02-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
ChDS41-mg/l O22020-05-19Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
ChDS41-mg/l O22020-08-12Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
ChDS42-mg/l O22020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490003 > 514224,6080448
pH7.26.5–8.5-2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
pH7.86.5–8.5-2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
pH7.56.5–8.5-2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
pH7.76.5–8.5-2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
pH7.76.5–8.5-2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Skendinčios medžiagos (SM)7-mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Skendinčios medžiagos (SM)2.5-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Skendinčios medžiagos (SM)4-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Skendinčios medžiagos (SM)3-mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Skendinčios medžiagos (SM)5.4-mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
BDS72.1-mg/l O22019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
BDS72.9-mg/l O22020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
BDS72.1-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
BDS74-mg/l O22020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
BDS72.2-mg/l O22020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NH4-N0.015mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NH4-N0.0615mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NH4-N0.0565mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NH4-N0.0595mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NH4-N2.15mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO2-N0.0110.45mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO2-N0.0160.45mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO2-N0.0080.45mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO2-N0.0150.45mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO2-N0.0110.45mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO3-N1723mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO3-N1623mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO3-N1423mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO3-N1323mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
NO3-N2.823mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Kjeldalio azotas0.9-mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Kjeldalio azotas3.9-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Kjeldalio azotas1.4-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Kjeldalio azotas4.2-mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Kjeldalio azotas3.1-mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras azotas1830mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras azotas2030mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras azotas1530mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras azotas1730mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras azotas5.930mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
PO4-P1.56-mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
PO4-P1.23-mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
PO4-P1.7-mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
PO4-P1.61-mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
PO4-P1.12-mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras fosforas1.94mg/l2019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras fosforas1.784mg/l2020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras fosforas1.954mg/l2020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras fosforas1.714mg/l2020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
Bendras fosforas1.394mg/l2020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
ChDS28-mg/l O22019-10-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
ChDS36-mg/l O22020-01-20Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
ChDS32-mg/l O22020-04-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
ChDS34-mg/l O22020-07-27Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
ChDS33-mg/l O22020-10-15Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490032 > 535955,6080575
pH7.96.5–8.5-2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
pH7.76.5–8.5-2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
pH86.5–8.5-2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
pH7.76.5–8.5-2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
pH8.16.5–8.5-2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Skendinčios medžiagos (SM)14-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Skendinčios medžiagos (SM)10-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Skendinčios medžiagos (SM)9.3-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Skendinčios medžiagos (SM)15-mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Skendinčios medžiagos (SM)6.5-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
BDS717-mg/l O22019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
BDS711-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
BDS78.7-mg/l O22020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
BDS710-mg/l O22020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
BDS75.6-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NH4-N315mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NH4-N8.25mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NH4-N8.95mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NH4-N315mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NH4-N275mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO2-N0.0220.45mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO2-N0.160.45mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO2-N0.110.45mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO2-N0.0310.45mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO2-N0.0740.45mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO3-N0.1223mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO3-N0.8823mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO3-N0.3923mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO3-N0.1723mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
NO3-N0.523mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Kjeldalio azotas33-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Kjeldalio azotas9-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Kjeldalio azotas10-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Kjeldalio azotas33-mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Kjeldalio azotas30-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras azotas3330mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras azotas1030mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras azotas1130mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras azotas3330mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras azotas3130mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
PO4-P3.62-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
PO4-P1.15-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
PO4-P1.14-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
PO4-P3.36-mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
PO4-P3.06-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas3.984mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas1.494mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas1.264mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas3.64mg/l2020-09-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas6.994mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
Bendras fosforas6.994mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490007 > 547128,6085848
pH8.36.5–8.5-2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.86.5–8.5-2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.66.5–8.5-2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.66.5–8.5-2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH8.16.5–8.5-2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)17-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)6.3-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)5.5-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)8-mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)7.8-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS713-mg/l O22019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS78.2-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS712-mg/l O22020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS78.3-mg/l O22020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS716-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N5.15mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N175mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N3.45mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N415mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N435mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.110.45mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.110.45mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.0520.45mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N2.10.45mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.830.45mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH8.36.5–8.5-2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.86.5–8.5-2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.66.5–8.5-2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.66.5–8.5-2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH8.16.5–8.5-2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)17-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)6.3-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)5.5-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)8-mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Skendinčios medžiagos (SM)7.8-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS713-mg/l O22019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS78.2-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS712-mg/l O22020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS78.3-mg/l O22020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
BDS716-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N5.15mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N175mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N3.45mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N415mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NH4-N435mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.110.45mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.110.45mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.0520.45mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N2.10.45mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO2-N0.830.45mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO3-N0.1323mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO3-N0.7823mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO3-N1.823mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO3-N4.323mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
NO3-N9.423mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Kjeldalio azotas5.8-mg/l209-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Kjeldalio azotas21-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Kjeldalio azotas4.3-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Kjeldalio azotas45-mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Kjeldalio azotas45-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras azotas630mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras azotas2230mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras azotas6.230mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras azotas5130mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras azotas5530mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
PO4-P4.33-mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
PO4-P2.23-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
PO4-P3.38-mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
PO4-P5.84-mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
PO4-P5.41-mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras fosforas4.584mg/l2019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras fosforas2.694mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras fosforas4.024mg/l2020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras fosforas6.14mg/l2020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
Bendras fosforas6.164mg/l2020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
ChDS49-mg/l O22019-11-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
ChDS41-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
ChDS46-mg/l O22020-06-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
ChDS40-mg/l O22020-09-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
ChDS46-mg/l O22020-11-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490005 > 528975,6089680
pH7.66.5–8.5-2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.56.5–8.5-2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.86.5–8.5-2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.66.5–8.5-2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH8.16.5–8.5-2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH86.5–8.5-2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.56.5–8.5-2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.66.5–8.5-2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.76.5–8.5-2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.76.5–8.5-2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH8.16.5–8.5-2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH86.5–8.5-2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH7.56.5–8.5-2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)9.5-mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)5.3-mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)8-mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)8.7-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)6.5-mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)6.5-mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)7.3-mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)9.5-mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)10-mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)5.5-mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)3-mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)5-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Skendinčios medžiagos (SM)7.8-mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS75.2-mg/l O22019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS73.7-mg/l O22020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS75.7-mg/l O22020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS76.3-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS75.7-mg/l O22020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS74.1-mg/l O22020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS74.1-mg/l O22020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS73.9-mg/l O22020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS73.6-mg/l O22020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS75.3-mg/l O22020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS74.2-mg/l O22020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS76.2-mg/l O22020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
BDS75.5-mg/l O22020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N195mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N215mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N175mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N155mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N175mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N175mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N185mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N235mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N265mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N225mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N175mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N265mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NH4-N135mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.10.45mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.110.45mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.120.45mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.080.45mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.030.45mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.080.45mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.060.45mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.090.45mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.190.45mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.30.45mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.180.45mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N1.10.45mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO2-N0.070.45mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N4.623mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.823mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.523mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.523mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N123mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N0.7823mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.823mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.123mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N223mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N3.123mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.723mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N2.123mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
NO3-N1.723mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas20-mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas23-mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas18-mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas16-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas18-mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas19-mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas20-mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas25-mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas28-mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas25-mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas19-mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas28-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Kjeldalio azotas16-mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2530mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2530mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2030mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas1830mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas1930mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2030mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2230mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2630mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas3030mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2830mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas2130mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas3030mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras azotas1830mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2-mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P1.53-mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P1.63-mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2.42-mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2.08-mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P1.83-mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2.43-mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2.13-mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P6.17-mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P3.19-mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P4.26-mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P2.51-mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
PO4-P1.88-mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.384mg/l2019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas1.874mg/l2020-01-21Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas1.784mg/l2020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.694mg/l2020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.354mg/l2020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas1.984mg/l2020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.84mg/l2020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.444mg/l2020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas6.624mg/l2020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas3.74mg/l2020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas4.594mg/l2020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.954mg/l2020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
Bendras fosforas2.124mg/l2020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS38-mg/l O22019-12-09Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS39-mg/l O22020-01-22Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS37-mg/l O22020-02-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS41-mg/l O22020-03-05Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS40-mg/l O22020-04-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS38-mg/l O22020-05-14Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS39-mg/l O22020-06-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS39-mg/l O22020-07-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS40-mg/l O22020-08-11Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS40-mg/l O22020-09-08Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS42-mg/l O22020-10-13Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS40-mg/l O22020-11-17Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
ChDS41-mg/l O22020-12-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490021 > 514056,6087164
pH86.5–8.5-2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
pH7.56.5–8.5-2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
pH7.96.5–8.5-2020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
pH7.86.5–8.5-2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
pH7.86.5–8.5-2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Skendinčios medžiagos (SM)19-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Skendinčios medžiagos (SM)5-mg/l2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Skendinčios medžiagos (SM)11-mg/l2020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Skendinčios medžiagos (SM)3.2-mg/l2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Skendinčios medžiagos (SM)12-mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
BDS73-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
BDS75.4-mg/l O22020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
BDS74-mg/l O22020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
BDS72.3-mg/l O22020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
BDS74.5-mg/l O22020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
ChDS30-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
ChDS34-mg/l O22020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
ChDS31-mg/l O22020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Naftos produktai0.15mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Naftos produktai0.055mg/l2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Naftos produktai0.15mg/l2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
Naftos produktai0.15mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490025, Lomena > 529375,6080390
pH8.46.5–8.5-2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
pH7.56.5–8.5-2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
pH7.86.5–8.5-2020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
pH86.5–8.5-2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
pH7.86.5–8.5-2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Skendinčios medžiagos (SM)15-mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Skendinčios medžiagos (SM)3.7-mg/l2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Skendinčios medžiagos (SM)13-mg/l2020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Skendinčios medžiagos (SM)7.2-mg/l2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Skendinčios medžiagos (SM)6.2-mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
BDS74.4-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
BDS74.2-mg/l O22020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
BDS73.9-mg/l O22020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
BDS73-mg/l O22020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
BDS74.1-mg/l O22020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
ChDS31-mg/l O22019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
ChDS34-mg/l O22020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
ChDS29-mg/l O22020-05-18Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Naftos produktai0.15mg/l2019-11-07Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Naftos produktai0.065mg/l2020-02-04Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Naftos produktai0.15mg/l2020-09-28Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167
Naftos produktai0.15mg/l2020-11-16Nuotekų vaymo įrenginys, kodas 3490023, Lomena > 528862,6080167