Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija, 2021

Pradzia >> Gyvosios gamtos ir Sosnovskio barščio monitoringas

 

Sosnovskio ba rščio (lot. Heracleum sosnovskyi) monitoringas vykdomas kas antrus metus revizuojant jau žinomas augavietes ir jų užimamą plotą, taip pat fiksuojant naujas augavietes, jų plotą teritorijos teisinį statusą ir žemės nuosavybės formą, taip pat vykdomas populiacijos būklės aprašymas, vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Aplinkos ministro įsakymu. Žemėlapyje pateikiamos žinomos augavietės. Su monitoringo duomenimis galima susipažinti atitinkamo laikotarpio ataskaitose.

 

Gyvosios gamtos ir saugomų objektų monitoringo tinklas pateikiamas žemėlapyje. Su monitoringo duomenimis galima susipažinti atitinkamo laikotarpio ataskaitose.