Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija, 2021

Pradžia >> Naujienos


   Vadovaujantis monitoringo planu, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 09 d. iki vasario 26 d., vykdomas aplinkos oro mėginių ėmimas pasyviais sorbentais, nustatant lakiųjų organinių junginių, sieros dioksido ir azoto dioksido koncentracijas aplinkos ore. Tyrimo tikslas - autotransporto ir stacionarių taršos šaltinių (taip pat ir namų ūkių) poveikis aplinkos oro kokybei. Oro mėginiai imami 10 tyrimo vietų: Kaišiadoryse (5 tyrimo vietos), Žiežmariuose (2 tyrimo vietos), Žasliuose (1 tyrimo vieta), Pravieniškėse (1 tyrimo vieta), Rumšiškėse (1 tyrimo vieta).